1 stycznia 2013 roku podjęliśmy się wykonania automatyzacji instalacji odpylania dla fragmentu centralnej instalacji odpylającej. Celem modyfikacji jest ograniczenie strat uzdatnionego powietrza.