Zrealizowaliśmy projekt oraz wykonanie instalacji rozdzielającej strugę przepływu materiału sypkiego poprzez urządzenie procesowe na dwie ścieżki tzw. BY-PASS. Projekt obejmował wykonanie kilku transporterów wraz ze sterowaniem i synchronizacją z linią technologiczną.