Opracowaliśmy koncepcje, zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy u klienta urządzenie rozładowujące produkt z dedykowanych tac transportowych do urządzenia procesowego.