W dniu 11.03.2013 podjęliśmy się wykonania instalacji badawczej według projektu klienta. Stanowisko wykorzystywane będzie do testów aparatury pomiarowej.