Utrzymanie ruchu

Elastyczność firmy w tej dziedzinie jest podstawowym atutem. Jednym z czynników decydujących o sukcesie przedsiębiorstwa produkcyjnego jest stabilna praca maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcji oraz wiedza o ich realnym stanie i możliwościach. Nawet do niewielkich firm wraz z rozwojem technologicznym trafiają coraz nowocześniejsze maszyny i urządzenia.

Ważnym czynnikiem poprawnej pracy urządzeń czy linii produkcyjnych jest wykorzystanie zaawansowanych narzędzi CMMS (Computerised Maintenance Management Systems), systemów komputerowego wsparcia utrzymania ruchu. Firma ENKI w swojej działalności wykorzystuje system CMMS – Asset Master, a co istotniejsze system wykorzystują pracownicy z dużym doświadczeniem, świadomi korzyści jakie płyną z umiejętnego wykorzystania tego narzędzia.

ENKI podpowiada swoim partnerom i wspiera planowanie przedsięwzięć związanych z aktywnością prewencyjną, pracami konserwacyjnymi, projektowaniem z uwzględnieniem potrzeb późniejszego Preventive Maintenance.
Nasza firma opracowuje pakiety działań w celu podniesienia produktywności i dostępności technologicznej obiektu. Realizujemy to poprzez audity, szkolenia, warsztaty i treningi, przekazując specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych technik utrzymania ruchu. Optymalizujemy procesy biznesowe i technologiczne w obrębie zarządzania majątkiem trwałym.

1
Stała obsługa i zarządzanie infrastrukturą przemysłową, linii przemysłowych oraz budynków

2
Diagnostyka maszyn i urządzeń, Condition Monitoring

3
Konserwacje, przeglądy bieżące i okresowe

4
Wsparcie służb utrzymania ruchu podczas postojów konserwacyjnych i generalnych

5
Przeglądy obiektów i infrastruktury, planowanie postojów wraz z ich obsługą oraz remonty kapitalne

6
Zarządzanie częściami zamiennymi

6
Optymalizacja funkcjonowania obiektów

Zarządzamy gospodarką materiałową: utrzymanie pełnej dostępności materiałów przy minimalnych stanach magazynowych. Szybka dostępność części przy minimalnym zaangażowaniu środków.

Partnerstwo na zasadzie pełnej obsługi:
  • wspieramy zakłady, począwszy od techniki urządzeń na automatyzacji procesów kończąc
  • realizujemy prace konserwacyjne w ramach obsługi obiektu: inspekcja, konserwacja i remont, zarządzanie częściami zamiennymi, oprogramowanie i narzędzia programowe do prac konserwacyjnych obiektów; wszystko dla utrzymania ich w należytym stanie technicznym
  • wykonujemy kompleksowe przeglądy obiektów, a w rezultacie dokonujemy planowania postojów wraz z ich obsługą oraz remonty kapitalne
  • proponujemy unowocześnienia: modernizacja i rozbudowa infrastruktury w uzasadnionych przypadkach dających wymierne korzyści finansowe

Galeria realizacji