Dział Serwisu

Jednym z czynników decydujących o sukcesie zakładu produkcyjnego jest stabilna praca maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcji oraz wiedza o ich realnym stanie i możliwościach. Ważnym czynnikiem poprawnej pracy urządzeń czy linii produkcyjnych jest doświadczenie personelu, wykorzystanie zaawansowanych narzędzi CMMS, oraz metodologii prac zapewniającej bezawaryjną pracę linii produkcyjnych.

ENKI podpowiada swoim partnerom i wspiera planowanie oraz realizację przedsięwzięć związanych z aktywnością prewencyjną, przeglądami i pracami konserwacyjnymi.

Proponujemy usługi jednostkowe oraz pełną obsługę:

• partnerstwo i wsparcie zakładów począwszy od techniki urządzeń na automatyzacji procesów kończąc, (realizacja prac konserwacyjnych w ramach obsługi obiektu, inspekcja, konserwacja i remont, zarządzanie częściami zamiennymi i materiałami, utrzymanie pełnej dostępności przy minimalnych stanach magazynów i zaangażowaniu środków; oprogramowanie i narzędzia programowe do prac konserwacyjnych obiektów); wszystko dla utrzymania ich w należytym stanie technicznym,

• wykonanie kompleksowych przeglądów obiektów, planowanie postojów wraz z ich obsługą oraz remonty kapitalne,

• proponujemy unowocześnienia: modernizacja i rozbudowa infrastruktury w uzasadnionych przypadkach dających wymierne korzyści finansowe.