Projekty inwestycyjne

Budowa linii technologicznych, a także wznoszenie obiektów przemysłowych stanowi jeden
z głównych pionów działalności naszej firmy. Odpowiedzialność za zlecenie spoczywa na nas począwszy od fazy projektowania poprzez planowanie i realizację, po uruchomienie i obsługę po-sprzedażową. Tak w przypadku dużych, jak i mniejszych zadań stawianych nam przez naszych zleceniodawców, każde traktujemy jako nowe wyzwanie, rozpatrujemy je indywidualnie i staramy się je optymalnie zrealizować. Nie zawsze tworzymy wszystko od nowa – dokonujemy również odpowiedzialnych i przyszłościowych adaptacji stanu istniejącego instalacji przemysłowych.

ENKI jest synonimem najwyższej jakości, bazującej na tradycji inżynierskiej, innowacyjnych rozwiązaniach i bogatej wiedzy fachowej. Jesteśmy nie tylko producentem, czujemy się również odpowiedzialni za efektywne funkcjonowanie naszych urządzeń podczas eksploatacji. Jako cieszący się uznaniem partner w budowie maszyn, realizujemy modelowe obiekty przemysłowe, które nawet w odległej przyszłości będą odpowiadać ciągle zmieniającym się i rosnącym wymaganiom.

W projektach inwestycyjnych nastawieni jesteśmy na efekt końcowy, czyli efektywność, jakość i skuteczność procesową projektowanych systemów produkcyjnych. Takie rezultaty uzyskujemy dzięki wypracowanym metodom postępowania na każdym etapie projektowania technologicznego, budowy i uruchomienia.

Grupa naszych projektantów posiada bogate doświadczenie w zakresie rozwiązań technologicznych w przemyśle. Wypracowuje własne innowacje, jak również będąc w stałym kontakcie z firmami wprowadzającymi na rynek nowe rozwiązania, aktualizuje wiedzę techniczną. Projektanci wspierani są przez najnowsze narzędzia projektowe oraz system szkoleń. Kluczową rolę w realizacji projektów technicznych stanowi etap planowania. Dzięki doświadczeniu, a także wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi IT, plany realizacji stanowią pomoc nie tylko dla nas, ale w głównej mierze dla naszych Klientów w lepszym przygotowaniu do zmian jakie niosą ze sobą nowe instalacje. Na etapie planowania wykonujemy nie tylko projekty koncepcyjne, ale również nierzadko plany technologiczne, ocenę technologii procesów oraz wstępne projekty maszyn i urządzeń. Posiadane przez nas własne zaplecze produkcyjne i badawcze pozwala na bieżącą weryfikację wielu opracowanych przez nas rozwiązań. Dzięki doskonałej koordynacji i kooperacji ze specjalistami z różnorodnych branż, zapewniamy Państwu terminowość i wysoką jakość świadczonych usług.

1
Budowa kompletnych obiektów/instalacji przemysłowych pod klucz – „turn key formula”

2
Budowa infrastruktury mechanicznej, elektrycznej, hydraulicznej, pneumatycznej, pary i kondensatu

3
Rozruchy technologiczne, linii produkcyjnych linii transportu przemysłowego i pakowania

4
Technologia procesów i produkcji

5
Budowa linii technologicznych

Nasza oferta obejmuje między innymi:

  • wykonanie projektów wielobranżowych
  • systemy transportu technologicznego, mechanicznego i pneumatycznego
  • budowę układów urządzeń, aparatów i linii technologicznych
  • realizację systemów pakowania i magazynowania
  • budowę systemów dozowania, mieszania i transferu
  • wykonanie konstrukcji stalowych, podestów obsługowych
  • instalacje: elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne
  • wykonanie instalacji dla środowiska wybuchowego Ex, (dobór, dostawa i montaż zabezpieczeń przeciwwybuchowych: systemów odpowietrzenia wybuchu, systemów tłumienia wybuchu, systemów odcięcia wybuchu oraz aparatów odpornych na wybuch)
  • Układy odpylania, aspiracji i separacji

Galeria realizacji