Projektowanie urządzeń i instalacji

Realizujemy wykonawstwo kompletnych projektów wielobranżowych oraz projektów branżowych indywidualnych – mechanicznych, elektrycznych, rurowych, sanitarnych oraz projektowanie urządzeń przemysłowych Projektowanie urządzeń i instalacjidedykowanych dla indywidualnych zastosowań.

W uzasadnionych przypadkach częścią projektów jest analiza wydajności urządzeń, analiza bezpieczeństwa dla urządzeń i otoczenia. Swoistym rodzajem projektów jest automatyzacja procesów w celu eliminacji zagrożeń i zwiększenia wydajności. Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia CAD / CAM celem oceny ergonomii i wydajności urządzeń i instalacji, zanim wejdą one w fazę wykonania.

1
Kompletne projekty instalacji i urządzeń – od koncepcji do rysunków wykonawczych

2
Opracowywanie technologii procesu oraz P&ID

3
Projektowanie maszyn, urządzeń, opracowanie DTR

4
Projekty konstrukcji stalowych, konstrukcji blaszanych

5
Projekty instalacji odpylania, pneumatycznych i hydraulicznych

6
Opracowanie wizualizacji oraz technologii wykonania

7
Projekty przebudowy i adaptacji urządzeń przemysłowych

Nasze projekty dostosowujemy do potrzeb i specyfiki Klienta.
Specjalizujemy się w projektowaniu urządzeń dedykowanych i opracowaniu dokumentacji technicznej nowych urządzeń.

Zakres działań naszego biura projektowego obejmuje również:

Opracowywanie planów inwestycyjnych i technologii procesu:
 • wykonanie wizualizacji linii technologicznych i planów zagospodarowania obiektów
 • tworzenie P&ID i schematów technologicznych
 • budżetowanie planowanych inwestycji, wyznaczenie stopnia zwrotu z inwestycji
Projektowanie dedykowane i opracowanie dokumentacji technicznej:
 • wykonanie wizualizacji linii technologicznych i planów zagospodarowania obiektów
 • tworzenie P&ID i schematów technologicznych
 • budżetowanie planowanych inwestycji, wyznaczenie stopnia zwrotu z inwestycji
Projekty przebudowy i adaptacji istniejących urządzeń przemysłowych:
 • inwentaryzacja urządzeń u Klienta, wykonanie dokumentacji planowanych zmian, odtwarzanie dokumentacji DTR, wykonanie oceny zgodności z Dyrektywą Maszynową
 • projektowanie podzespołów adaptujących i wspomagających
Wykonanie kompletnej dokumentacji rysunkowej:
 • regenerowanych, modyfikowanych, odtwarzanych części zamiennych i elementów mechanicznych
 • opracowanie technologii wykonania elementów i zespołów
 • tworzymy wizualizacje modeli części maszyn i mechanizmów, zespołów maszynowych.

Galeria realizacji