25 lutego 2013 roku dokonaliśmy montażu głównego urządzenia procesowego do wstępnej obróbki tytoniu wraz z synchronizacją z istniejącą linią produkcyjną.