W dniu 28.02.2013 wykonaliśmy modernizację systemu napędów. Zakres projektu obejmował wdrożenie nowych energooszczędnych napędów dla linii rozlewniczej w browarze.